Metals And Petroleum

Copper High ICmx.Dlv.NYM]-25,000 lbs.; cents per lb.

Dec 56.8 0 68.90 68.70 68.70 - 0 10 83.00 68.70 Est vol '1,000 vol Fri 11.905: open inl 90278. +475. Gold (Cmx.Dlv.NYMJ-lOO troy oz.: $ per troy oz.

Del 273.10 27310 271.10 272.30 - 1 50 30000 260.00

Oct 275 00 275.80 272.70 273.70 - 1 40 42950 260.03

FK2 275.00 27500 274.30 274.60 - 1 40 29500 262.93

June 277.20 277.20 275.80 2f5.i0 - 1.30 385.00 264.53

Dec 250.30 280.00 279,00 279,10 - 1.30 358.00 266.13

D[03 267.20 28720 287.20 285.50 - 1.30 359.30 280.03

Dc-04 237.00 297.00 297.00 296.00 - 1.30 388.00 290.03

Dc05 3D9.00 309.00 308.50 307.00 - 1.70 311.00 298.43 Es; vol 17 000. vol Fri 21 293: open inl 124.459 + 2.553 Platinum (NYM}-50 troy oz.; $ per troy oz.

Ocl 441.00 44400 437.00 43B.30 - 570 62700 420.10

Ja02 439.00 439,00 432.00 434,10 - 5 70 60500 ¿20.03 Est vol 424: vol Fri 499: open Jit 6,064. -58,

Silver (C mx.Dlv.NYM)-5.000 troy oz.; cnts per troy oz.

Sept -31 0 431.0 4310 4 29 9 + 10 470.0 4303 Est vol 2,530 vol Fri 3.103: open int 71.154, +256. Crude Oil, Light Sweet (NYM) 1,000 (ibis.; $ per bbl.

Apr 2561 25,70 2652 2655 - 0,23 27.53 2095

DC03 22.75 22.75 22.75 22.78 - 0.17 24.44 15.92 Eel vol 149,612. vol Fri 241 995: open int 473.542, +14.319. Heating Oil No. 2 (NYM) 42,000 gal; $ per gal.

Ja02 6070 8145 .8350 .8069 - 0055 .8420 .6800

Feb 7975 8033 7340 .7954 - «50 8240 6865

Aug 6945 6945 .6945 .6924 - .0055 .7125 .6194 EM voi 35.106; vol Fri 41,559. open Int 147732. +3.611. Gasoline-NY Unleaded (NYM) 42,000; $per gat. 6215 .8270 8130 M87 - 0067 8940

Ja02

7805 7850 7750 -7781 - 0073 8120 6810

,7610 7630 7570 .7599 - 8070 7938 .6650

Est vol 23.645: vol Ff 4C-.69I o:en mt 86.271 +1 23'.

0 0

Post a comment